Shannon v Paraparaumu at Moynihan Park – Premier Round 1 2018

Shannon v Paraparaumu at Moynihan Park – Premier Round 1 2018

Shannon v Paraparaumu at Moynihan Park – Premier Round 1 2018 150 150 HKRFU